Úvod


 Úvodné slovo…

Vitajte na stránkach venovaných MUDr. Pavlovi Straussovi!

„S Rybákom po Rybákovi”

Nečakane nás opustil vzácny človek, osobný priateľ Pavla Straussa i nás zo Spolku. Keď sme mu venovali minulé číslo Listy PS 35, potešil sa. Nečakali sme, že tu budeme na neho už len spomínať. Tak mu tu venujeme svoje osobné spomienky, všetci najbližší zo Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa. Od tej literárnej spomienky Tibora Žilku cez poslednú rozlúčku priateľa ešte z Kluknavy, teraz likavského farára, Paľa Ondríka, až po synovu Jula Rybáka ml.

Príjemne nás prekvapil portál Postoj s nekrológom Imricha Gazdu, s jeho zvolením ho tu prinášame. Kým v minulých Listoch PS sme uviedli posledné dielo Jula Rybáka O láske, teraz sme vybrali jeho myšlienky, verše, ako niť „prešívajúcu“ tieto Listy, zo zbierky básní Láska a smrť. Na ilustráciu vzťahu priateľstva P. Straussa a J. Rybáka pri tejto príležitosti preberáme z Listov PS 18 – 19 ich prvú vzájomnú korešpondenciu zo začiatku roku 1983. O príklade priateľstva medzi nimi i analógii s dvomi francúzskymi renesančnými mysliteľmi píše Tomáš Pružinec.

Tešíme sa, že v máji bude nášmu autorovi, členovi Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa, literárnemu vedcovi a univerzitnému pedagógovi Tiborovi Žilkovi udelená cena Fra Angelico. Cenu udeľuje každoročne Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Prinášame tu laudácio laureátovi, ktoré napísal Ján Gallik.

Autor pripravovanej biografiePavla Straussa Ivan Petranský nám prispel zaujímavým článkom o vzťahu Pavla Straussa k Taliansku.

Aby odchod Jula Rybáka od nás nebol málo, nedávno nás opustil vo veku 65 rokov nám blízky kňaz, profesor, autor, vysokoškolský pedagóg Jozef Leščinský. Ešte vo februári som sa s ním rozprával, napriek vážnej chorobe mal ako vždy dobrú náladu, sľúbil i spomienku na Jula Rybáka. Už ju napísať nestačil. Spomienke na neho sa budeme venovať v nasledujúcich Listoch PS.

Julo Rybák od nás ale úplne neodišiel. Vďačíme mu za veľa. Rozhodujúcim spôsobom spoluvytváral sedemnásť rokov roky naše Listy, pomáhal tak žiť nášmu Spolku, naučil nás svojím príkladom úprimnému obdivu a vzťahu k osobnosti a dielu Pavla Straussa. Bude s nami stále, v Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa i v Listoch PS, bude žiť v našich spomienkach. No bude nám veľmi chýbať.

Jozef Šišila

 

V čakárni Margecanskej stanice

V čakárni margecanskej stanice
kde dlhý stôl je, lakované lavice
– môj kabinet za toľké cestovanie –
sa ľuďom budem ešte dlho mariť
keď bez ohľadu, nemladý či starý
zanechám post a navždy spočnem v páne
Veď ešte podnes v meste Gelnici
sa s úctou spomínajú baníci –
a kedyže už zasypali bane!
+
Pozerám z vlaku von. Hľa, jeseň farby mieša
a slnku listy sa pred skonom najviac tešia…
Nuž nechajme aj my
to smutné rozjímanie

Verše zo zbierky
Julo Rybák – Láska a smrť (SSD-1994)