Úvod


 Úvodné slovo…

Vitajte na stránkach venovaných MUDr. Pavlovi Straussovi!

Moji Milí,

práve v tento mesiac september uplynulo pätnásť rokov, čo 27.septembra 2003 traja zakladatelia, zároveň funkcionári i členovia podpísali v Liptovskom Mikuláši Stanovy občianskeho združenia Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa. Dokumentujú to priložené fotografie. Predsedom sa stal Martin Jančuška, podpredsedom Július Rybák a tajomníkom Ľubomír Raši. Čestným predsedom bol Otec Biskup František Tondra. Prvé Listy PS1 sme publikovali v 2003. Ja som pristúpil v roku 2005 a potom sme začali vydali Listy PS2  a pokračujeme doteraz vydaním spočiatku jedného, neskôr dvoch čísel ročne.

   Neprináleží mi na tomto mieste bilancovať našu činnosť. Mali sme chvíle po vydaní kompletného súborného diela v roku 2012, keď sme si mysleli, že už naša činnosť nie je až tak potrebná. Domnievali sme sa, že keď sa dielo dostane do rúk povolaným, keď sme vytvorili web stránku, že sa postupne rozšíri príklad, povesť svätosti Pavla Straussa v odbornej, veriacej, laickej verejnosti a nájde si postupne cestu k srdciam príslušníkov nášho národa i vo svete. No našťastie sme neustali  a čas nám ukázal a potvrdil, že nič sa nedeje len tak samé od seba. Že i o božie riadenie musíme prosiť a napomáhať mu. Náš Spolok privítal vznik samostatnej edície „Výber z diela Pavla Straussa“, ktorá začala vychádzať vo Vydavateľstve G-Ateliér, za podpory Fondu pre umenie, na základe súhlasu dedičov a pána profesora Júliusa Pašteku. Ambíciou edície je v knižne prístupnejšej forme postupne vydávať jednotlivé diela Pavla Straussa. Edícia v svojom, práve vydanom, treťom zväzku prináša tri samostatné diela Pavla Straussa: Zápisky diletanta, Život je len jeden, Neodoslané listy. V aktuálnom čísle Listov PS predstavujeme druhý zväzok tejto edície, ktorý obsahuje autobiografiu  Pavla Straussa – Človek pre nikoho.

   V štádiu zámeru je edícia s tematickým výberom zo všetkých diel.

   Začíname plniť aj náš dávnejší zámer vydať štyri knižky ktoré sa nebudú venovať len  jeho mysliteľskému literárnemu odkazu, ale priblížia viac život Pavla Straussa, jeho ľudskú osobnosť, charakter, svedka viery a kresťanských čností.

Štyri knihy sú nasledovné:

         Pavol Strauss Prorok novej evanjelizácie, zostavovatelia Tibor Žilka a Ján Gallik

         Náčrt biografie Pavla Straussa, autor Martin Koleják

         Pavol Strauss, svedok čností, autor Peter Fogaš

         Novéna Pavla Straussa

Na vrchole i sklonku tohto extrémne horúceho a suchého leta sú horúce i  linky ktoré vymieňajú maily, SMS, telefonáty medzi Jánom Gallikom, Julom Rybákom ml, Ladislavom Tkáčikom, Tiborom Žilkom, Martinom Kolejákom i mnou. Výsledkom je, že do tlače sú pripravené prvé dve knihy. Predpokladáme, že ich uvedieme na Valnom  zhromaždení nášho Spolku ktoré je plánované na 27.10. 2018. Budeme sa im osobitne venovať  v budúcich Listy PS 33 a ďalších. U životopisnej knihy od Martina Kolejáka, nášho dlhoročného prispievateľa a autora knihy“ Pavol Strauss, hľadač pravdy“, sa jedná už o viacročné dielo, ktoré máme vystavené na web stránke. Doteraz nebolo vydané. Keď sme autora požiadali o prípadné korekcie, či doplnenie, odpovedal, že nič nepotrebuje meniť. Preukazuje tým i svoje presvedčenie, že za napísaným si stojí.

 K prvému dielu cítim aspoň krátko potrebu vyjadriť vďaku a obdiv k trpezlivej práci editorov prvej knihy. S odbornosťou literárnych vedcov prinášajú esenciu svedectiev, spomienok, vyznaní i reflexií na výnimočnú osobnosť, ktoré sme uverejnili za 15 rokov v našich Listy PS. Doplnené sú i ich vlastné pohľady  a niektoré ďalšie príspevky, ktoré sa podarilo v čase záveru prác priniesť. I keď príde čas na hodnotenie, nakoniec  tými najdôležitejším bude prijatie čitateľov, predsa uvediem krátku citáciu z recenzie doc. PhDr. Zuzany Vargove, PhD:

„Predložený rukopis možno vnímať nielen ako odkrývanie duchovného dedičstva, ktoré nám zanechal Pavol Strauss, ale aj ako publikáciu, ktorá skrz svedectiev o výnimočnej osobnosti otvára najsubtílnejšie „záhyby“ ľudského bytia, oživuje našu lásku k múdrosti, ale dáva tušiť existenciu niečoho Vyššieho, prítomného v človeku i vo svete. Umenie uskutočňované v tomto duchu, v duchu kresťanského humanizmu, povznáša, pretože jeho zázemím je viac ako kdekoľvek inde ideál pravdy, dobra a krásy.“

Váš

Jozef Šišila