Úvod


 Úvodné slovo…

Vitajte na stránkach venovaných MUDr. Pavlovi Straussovi!

Po časovo dlhej nefunkčnosti stránky sa vám opäť prihovárame aj touto cestou. Pôvodná webová stránka sa – pre nás neznámou  poruchou – znefunkčnila. Dúfame, že nová stránka dopomôže lepšej a jednoduchšej orientácii a zlepší prehľadnosť obsahu. Nakoľko sa týmto obsahom zaoberajú ľudia, ktorí taktiež majú svoje povinnosti, vás prosíme o trpezlivosť a sľubujeme, že obsah pomaly doplníme.

Za pochopenie ďakujeme!