Úvod


Pozvánka na valné zhromaždenie spolku MUDr. Pavla Straussa

Dovoľujeme si Vás pozvať na valné zhromaždenie spolku MUDr. Pavla Straussa, ktoré sa uskutoční dňa 12. novembra 2016 v Liptovskom Mikuláši.

 Program

10,30 hod. Sv. omša v kostole sv. Mikuláša

12,00 hod. Obed v  hostinci ŠPORT KLUB – Eva Bartánusová

13,30 hod. Pracovné stretnutie v priestoroch Múzea Janka Kráľa.

 

Za spolok čestný predseda Mons.Štefan Sečka – spišský biskup

 

V prípade záujmu o obed prosím o nahlásenie R.S.V.P.
zuslm@svslm.sk

0948 044 384


 Úvodné slovo…

Vitajte na stránkach venovaných MUDr. Pavlovi Straussovi!

Po časovo dlhej nefunkčnosti stránky sa vám opäť prihovárame aj touto cestou. Pôvodná webová stránka sa – pre nás neznámou  poruchou – znefunkčnila. Dúfame, že nová stránka dopomôže lepšej a jednoduchšej orientácii a zlepší prehľadnosť obsahu. Nakoľko sa týmto obsahom zaoberajú ľudia, ktorí taktiež majú svoje povinnosti, vás prosíme o trpezlivosť a sľubujeme, že obsah pomaly doplníme.

Za pochopenie ďakujeme!