Strauss na tému

PS: Vypožičaný život

Úryvok

Nikdy som nebol taký zbabelý, neúprimný a podlý, aby som sa postavil na stranu víťaziacich a mocných, len pre tieto ich atribúty. A ani sa nemusím ponosovať, že by… Čítajte viac

PS: Ornamenty záhuby (Úryvky)

28. marca 2008 som si do Zápisníka poznamenal: „Po Straussovej eseji Ornamenty záhuby (v knihe Kvety z popola), napísanej roku 1986, mohli sme – mali sme! – v novembri ´89 vedieť, čo činíme.“ (J. R.) Čítajte viac

PS: List o slobode

Kde je aká-taká sloboda, nepíše sa filozofia slobody. O slobode sa píše tam, kde sa po nej dychtí, kde jej niet. Pravda, sloboda je viac ako filozofia slobody. Čítajte viac

PS: O umení

Slovensko bude vtedy veľké, keď sa v ňom pomestí veľa tvorivého a veľa ľudí tvorivého ducha, síce rôznej výchovy a proveniencie, ale vždy tvorivých, pozitívnych, otvorených pre dobro osobné, ale… Čítajte viac