PS: O múdrosti

Životná múdrosť: keď si vieš veľké starosti premeniť na malé úsmevy.

Múdrosť trpiacich je láska.

Mnoho vedieť znamená mnoho trpieť.

Múdrosť je nielen v tom, že sa hovoria veci múdre, ale aj nové.

Múdry začína byť človekom, keď mu knižnica nezahatá cestu k prírode.

Vedomosti bez lásky môžu byť škodlivejšie, ako láska bez vedomostí.

Zišli z cesty tí, čo opovrhujú rozumom, ale aj tí, čo ho zbožnili.

Sú ľudia, ktorým je všetko ničím, a druhí, ktorým je nič všetkým.

Múdrym je svet múdry, obmedzeným obmedzený, veselým radostný.

Konám múdro za cenu mnohých hlúpostí.

Medzi hlúpymi najmúdrejší nie je múdry, len uznávaný hlupák.

Moc hlúpych odmocní, a múdrych umocní.

Dobrý človek je smutný. Lebo svet nechápe, že dobrota je najväčšia múdrosť.

(Z knihy Usmev nad úsmevom vybral J.R.)