Životopis

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy pre MUDr. Pavla Straussa

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odovzdal 7. januára 2010 v historických priestoroch Slovenskej národnej rady v Bratislave najvyššie štátne vyznamenania. Medzi dvadsiatimi ocenenými z rôznych oblastí vedeckého, kultúrneho a spoločenského života bol aj lekár, spisovateľ a kresťanský humanista Pavol Strauss, ktorému bol in memoriam udelený Rad Ľudovíta Štúra I. triedy „za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry“. Čítajte viac