Veľká noc v živote MUDr. Pavla Straussa

Relácia odznela 25.03.2016 na Veľký piatok v rádiu Regina vo verejnoprávnom rozhlase pod názvom Veľká noc v živote MUDr. Pavla Straussa. 

Tvorcovia relácie: hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, redaktorka relácie Andrea Eliášová.

Fonetický prepis relácie nájdete na tomto mieste.