Úvahy nad dielom PS-a

P. Kalinay: Stretnutie s myšlienkovým svetom Pavla Straussa, lekára a mysliteľa

Pre mladého človeka, hľadajúceho svoje miesto v spoločnosti vždy je dôležité, o koho sa mu podarí oprieť sa pri stanovovaní svojich životných cieľov a predsavzatí, najmä ak ide o čas, plný neistoty, neznáma. Pre mňa jedným z tých, ktorí pozitívne ovplyvnili aj môj život bol práve Pavol Strauss, ktorého som osobne nepoznal... Čítajte viac