Spomienky na obetavého a výnimočného lekára Pavla Straussa

nemocnicaO tom, ako sa môže v nemocnici a v lekárskom povolaní odzrkadľovať hlboko žitá viera, vypovedajú cenné spomienky na obetavého lekára MUDr. Pavla Straussa. Zomrel v roku 1994 vo veku 82 rokov. Z jeho života je známe, že konvertoval z judaizmu na katolícku vieru. Nezaprel ju ani v časoch, keď režim brojil proti tým, ktorí sa k nej nebáli priznať.

Cenné svedectvá o tom vydávajú stomatológ zo Skalice MUDr. Pavol Lovecký, pán Rudolf Štefaner, ktorý slúžil v skalickej nemocnici šesť rokov ako asistent MUDr. Straussa, a dvojičky Marián a Jozef Šimkovci žijúci v Bratislave, ktorí obaja slúžia slabozrakým deťom.

Keď Konferencia biskupov Slovenska udelila v r. 2009 MUDr. Pavlovi Straussovi prestížnu cenu Fra Angelica in memoriam, preberal ju jeden z jeho synov, lekár Jozef, ktorý sa rovnako delí so spomienkou na otca.

Spomínanie na vzácneho človeka, lekára, ale aj filozofa, spisovateľa, prekladateľa  uzatvára ukážka z jeho knihy Mozaika nádeje, ktorá dokresľuje jeho hlboké vnímanie života. Fragment O jazvách, ktoré nám môžu byť na úžitok, číta a hlboké Straussovo posolstvo tlmočí herec Jozef Šimonovič.

Pripravila: Andrea Eliášová

Zdroj: http://sk.radiovaticana.va