O diele

J. Pašteka: Rozlúčenie s Pavlom Straussom

Tento záverečný zväzok má inú náplň než predchádzajúce, obsahuje Straussove preklady, korešpondenciu a bibliografiu. I preklady boli súčasťou literárneho apoštolátu tohto konvertitu. Mali podobný zmysel ako jeho esejistika: šíriť najvyššie… Čítajte viac

Teofil Klas: Poctivý prorok básnik

Predkladaný deviaty zväzok Zobraných literárnych a mysliteľských diel Pavla Straussa, ktorý vychádza signifikantne na storočnicu autorovho narodenia, má z hľadiska vari prozreteľnostného osobitné postavenie v rámci toho všetkého, čím sa… Čítajte viac