Strauss na tému

PS: Povzbudenie a nádej

Každým uznávaná mravná a duchovná autorita sveta, Petrov stolec, prehovoril. Tentoraz smerom k nám.
Duchovné kráľovstvo Kristovo je okolíkované. Z Petrovho stolca vychádzajú, ako kruhy na vode, jeho morálno-duchovné kompetencie.… Čítajte viac

PS: Modlitba za lekárov

Svet je chorý. Niet zdravých ľudí. Každý trpí. U jedných choroby prepukli, u iných sú v zárodku. Zánik je istým údelom človeka.
Čo žije, túži zachrániť sa. Čo trpí, túži… Čítajte viac

PS: List tým, čo sa ma nepýtali

V týchto časoch – skoro by som povedal osprostených – ráta sa za činnosť len chvat, pohyb, svalová námaha, rečnenie, vyjednávanie, cestovanie, práca, zhon, úspech, skrátka všetky atribúty kapitalistickej výrobnej… Čítajte viac

Pavol Strauss: Kroky ducha

(Úryvky)

 Prípitok priateľovi

Krásne priateľstvo spočíva ako umenie – veď je samo umením – na dvoch princípoch: Na ilúzii a na intuícii. Na ilúzii nie v dákom pejoratívnom zmysle,… Čítajte viac

PS: O umení

Ideál umenia je taká skratka v takom zhustení, že by všetky životné skúsenosti, vedomosť a všetka múdrosť mohli vytrysk­núť z jedného verša, ktorý by každého za­pálil a uchvátil, ktorý by… Čítajte viac