PS: Povzbudenie a nádej

Každým uznávaná mravná a duchovná autorita sveta, Petrov stolec, prehovoril. Tentoraz smerom k nám.
Duchovné kráľovstvo Kristovo je okolíkované. Z Petrovho stolca vychádzajú, ako kruhy na vode, jeho morálno-duchovné kompetencie. Cez stáročia sa šíria i cez zemepisne definované územia. Delenie diecéznych hraníc súvisí aj s dejinným vývojom. Ich konečné určenie má platnosť po konkordátoch rímskej kúrie s mocnosťami po oboch svetových válkach i po uzavretí Helsinských konvencií.
Uvedomovať si existenciu národa na kolbišti sveta je začiatok jeho historickej realizácie. I slovenského národa. A že jeho evidencia bola pred svetom uznaná takou morálno-duchovnou inštanciou, ako je Svätá Stolica, je faktickou realitou.
To, že uznala slovenský národ ako svojbytnú entitu, dokumentovala pred blízkym i ďalekým svetom tým, že uznala za vhodné určiť Slovensko ako suverénnu cirkevnú entitu pri uznaní štátnych hraníc a zvrchovanosť slovenskej cirkevnej provincie.

Žijeme všetci na kozmickej lodi, ktorou je Zem, a podliehame jej pralesovým i púštnym aberáciám. Ale nasadáme do záchrannej loďky, ktorou je láska, a veslujeme do prístavu, ktorý je zmierením, vzájomným uznávaním a voláme radostne a vďačne do sveta: Už sme tu medzi vami.