Strauss na tému

Listy sebe

(30.4.93)

Už som sebe na posmech.
Či píšem, či nepíšem, svet sa vykrúca v
tých svojich katastrofických obrátkach. I
náš svet, v terajšej konštelácii,
naznačuje možnosť vybŕdnutia z tej
recesie.… Čítajte viac

PS: Neodoslané listy

List o lacnom, ľahkom a úsmevnom
zabúdaní

Zabúdanie duchov a ich výtvorov je
(nečit. slovo – J.R.) svetová história,
charakterových defektov názorov i
jednotlivcov, z ktorých pozostávajú.

Zabúdanie nemožno odsunúť… Čítajte viac