PS: Modlitba za lekárov

Svet je chorý. Niet zdravých ľudí. Každý trpí. U jedných choroby prepukli, u iných sú v zárodku. Zánik je istým údelom človeka.
Čo žije, túži zachrániť sa. Čo trpí, túži po spáse. Čo ľahlo, chce povstať.

Lekár je ústrednou postavou v živote. Je vzácnou záštitou všetkých. Nik sa tak nepribližuje k podstate bytia ako on.
Prosíme ťa, Pane, daj nám vzdelaných lekárov, ktorí sa správne blížia k tajom tvojej prírody, tak porúchanej v nás! Nech sa dokonale a vecne vhĺbia do všetkých vedeckých možností a načerpajú tam pre naše časy dosiahnuteľné možnosti vedomostí. Nech však majú aj otvorenú myseľ pre všetko tajomné, čo sa skrýva i v najjasnejšom poznatku.
Prosíme ťa, Pane, daj nám lekárov jemných, ktorí si uctia v každej slabosti a odhalenosti trpký osud ľudskej prirodzenosti, ktorý si i ty vzal na seba. Lekárov, ktorí by nehazardovali s dôstojnosťou človeka, danou im niekedy napospas.
Prosíme ťa, Pane, daj nám lekárov trpezlivých, ktorí by prejav bolesti (niekedy aj zveličenej) nebagatelizovali, ale všemožne sa usilovali ju zmierniť u malých i veľkých.
Prosíme ťa, Pane, daj nám lekárov, ktorí by sa nad nami skláňali súcitne, s tvojím otcovským gestom, a nie s povýšeneckou nevšímavosťou, unudenosťou, ktorých sa úprimne dotkne osud trpiacich a ktorí neudusia v sebe tento cit hmotnými záujmami.
Prosíme ťa, Pane, daj nám lekárov čistých v rečiach, v živote i v skutkoch, ktorí by svoje poslanie nepokrivili kalom vulgárnych rečí, nízkou promiskuitou a neviazaným životom.
Prosíme ťa, Pane, daj nám konečne lekárov veriacich, pre ktorých nie je ľudská existencia len triviálnou náhodou s vitálnymi funkciami a animálnym vznikom a zánikom, ale ustavičným odzrkadlovaním tvojej večne tvorivej vôle, tvojho nekonečne vnímavého a všestranného rozumu a tvojej neprestajnej trpiacej, vykupujúcej lásky.
Prosíme ťa, Pane, daj svetu lekárov telesne a dušene zdravých a dokonalých, aby pomohli v nás, ľuďoch, utvárať predpoklady na obnovený svet, na ozdravený, radostný svet, v ktorom by bol zjavný jeho zmysel: príprava a predobraz tvojho sveta večnej lásky a dokonalosti.