M. Koleják: Náčrt biografie Pavla Straussa

Pavol Strauss na začiatku knihy Človek pre nikoho, ktorá je jeho filozoficko-historicko-duchovnou autobiografiou, uvádza, že všetko, čo v nej napíše, môže „byť len akýsi náčrt genealógie lekárskeho, chirurgického a estetického ducha, zmapovanej podľa uzlových bodov vývoja, výbojov, porážok, ambícií, pocitových, emocionálnych i racionálnych kotrmelcov, surovostí, nespravodlivostí, nezmyselných a zdanlivo nelogických šikanovaní, ale v neprekonateľnej zásadnej koncepcii života na ceste hľadania duchovnej i vedeckej pravdy, uprostred všetkých autonómií, v ktorých sa všetko na svete pohybuje.“ Slovo náčrt má v tejto súvislosti veľký význam. Bol si vedomý, že nie je možné povedať o sebe všetko, dať sa úplne poznať, a preto úprimne vyznáva: „Kto ma už pozná, keď sa sám nepoznám! Hľadám zemepis na orientáciu v sebe.“
A tak ani táto biografia, samozrejme, nie je vyčerpávajúca, ale snaží sa načrtnúť tie veci, ktoré boli v jeho živote najpodstatnejšie pri hľadaní pravdy o sebe, o svete a Stvoriteľovi.

 

Viac sa dočítate v súbore pod článkom.

Stiahnuť  393,6 KB