Ján Chryzostom kardinál Korec

V zdravici k Straussovej osemdesiatke

„…V tejto chvíli Vášho životného jubilea sa mi žiada vysloviť dve veci: poďakovať a prosiť. Žiada sa mi poďakovať za Váš verný život viery, za Váš život chirurga i za Váš život mysliteľa a slovenského spisovateľa.
Žiada sa mi poďakovať Bohu za Vašu vernosť a vytrvalosť v tvrdom zápase života, ktoré boli predovšetkým darom milosti. Ale žiada sa mi poďakovať aj osobne Vám, že ste s darom milosti spolupracovali a že ste urobili zo svojho života svedectvo o pravde a kráse, svedectvo o Bohu a o láske k človekovi. Na druhom mieste by som chcel prosiť, aby Vám doprial vysloviť dosiaľ nevyslovené a obohatiť tak Slovensko a svet skúsenosťou zrelého života kresťana, skúseného lekára, mysliteľa, umelca a humanistu. Toto poďakovanie
a túto prosbu vyslovujem i v mene Cirkvi, v mene prastarého nitrianskeho biskupského stolca a tak trocha i v mene Slovenska, čo azda iní urobia dôkladnejšie a zasvätenejšie.“