MUDr. Jozef Kubík

Spomienka na primára Straussa

Ako začínajúci lekár v roku 1963 som pracoval na chirurgickom oddelení OÚNZ Nitra. Primárom bol vtedy významný chirurg MUDr. Fraštacký.
V tomto období som mal však i ohromnú príležitosť a zrejme i veľké šťastie pre môj odborný rast, že som sa stretol i s ďalším vynikajúcim chirurgom a človekom – primárom MUDr. Straussom. On pracoval na chirurgickej ambulancii na poliklinike, ktorá bola umiestnená mimo areálu nemocnice – v meste. Mal vyhradený jeden deň v týždni (ak sa dobre pamätám, bol to štvrtok), kedy chodil operovať pacientov na operačných sálach chirurgického oddelenia. To bolo práve to miesto, kde som primára MUDr. Straussa stretol. Tu som mal možnosť zozná-miť sa s ním nielen po odbornej chirurgickej stránke, ale aj hlbšie s jeho názormi na širokospektrálnu problematiku, ktorou sa zaoberal, a ktorá samozrejme i mňa zaujímala.
Videl som v ňom priam ideálneho človeka, ktorý je veľmi vzdelaným, odborne vysoko zdatným a v prvom rade vysoko ľudským lekárom. Vo vzťahu k pacientovi nebola to len odborná stránka, ale aj – a hlavne – už spomínaný vysoko ľudský prístup k chorému človekovi. I keď som bol začínajúcim lekárom v chirugickom odbore, vedel som už vtedy pochopiť, ako je dôležité ísť rovnakou cestou, akú som videl u neho. Môžem i pri tejto príležitosti prehlásiť, že som sa snažil riadiť rovnakými zásadami a postupmi, ktoré som odpozoroval u neho, za čo som mu i teraz úprimne a zo srdca veľmi vďačný.
Veľakrát som mu asistoval pri operáciách. Jeho logické myslenie a vysoká odborná chirurgická erudícia boli obdivuhodné. Už v tej dobe vykonával operácie, ktoré neboli bežné na všetkých chirurgických oddeleniach. Škála bola veľmi rozsiahla – od operácií zažívacieho traktu až po na tú dobu nie bežné operácie plastickej chirurgie. Jeho precíznosť a dôslednosť pri vykonávaní chirurgických zákrokov bola obdivuhodná.
Je všeobecne známe, že bol vysoko vzdelaným človekom. Tiež je známe, že ovládal dôkladne niekoľko cudzích jazykov. Mal som možnosť počuť ako plynule rozprával po nemecky v rámci svojej prednášky a následnej diskusie na odbornom seminári, ktorý sa konal za účasti lekárov z vtedajšej NDR. V jednom období pre krátku neprítomnosť primára MUDr. Fraštackého ho zastupoval a viedol chirurgické oddelenie. Pri raňajšej vizite sme referovali okrem iných i o pacientoch, ktorí boli v noci prijatí po autohavárii. Boli to Francúzi. Tu som mal možnosť počuť primára Straussa ako perfektne a plynne hovorí ľubozvučnou francúzštinou. Bolo to v tej dobe niečo unikátne. Vtedy sme si s kolegami hovorili, že pán primár hovorí lepšie po francúzsky ako my po slovensky. Zrejme aj to prispelo k dobrému výsledku liečby spomínaných Francúzov.
Týmito krátkymi a skromnými postrehmi som i ja chcel prispieť k hlbšiemu poznaniu tohto veľkého lekára a človeka.

MUDr. Jozef Kubík