Prehľad tvorby Pavla Straussa

I. Vydané diela:

1936-37: Die Kanóne auf dem Ei. Schwarze Verše
1947: Všetko je rovnako blízke a ďaleké {Verbum, Košice)
1948: Mozaika nádeje (SSV Trnava)
Stĺpy. Básne v próze. (LEV Ružomberok)
Peter Lippert: Človek Jób hovorí s Bohom (Verbum, Košice) – preklad
1960: Aforistické diárium
1964: Krížová cesta pre chorých (Rím)
1965: Postila dneška (Rím – pod menom Jozef Augustín)
1968: Zápisky diletanta (Tatran, Bratislava)
1971: Zákruty bez ciest (Smena, Bratislava)
1972: Mozaika nádeje (2. vyd.); Ecce homo, Tesná brána (SSV Trnava)
Nádhera nečakaného (Krest, akadémia UPJŠ, Košice)
Kvety z popola (Martin)
Úsmev nad úsmevom (DAKA, Bratislava)
1993: Zákruty bez ciest (2. vyd.) (Verba, Bratislava)
Krížová cesta (DAKA Bratislava)
Za mostom času (Verbum, Košice)
1994: Kolíska dôvery (Dobrá kniha, Trnava)
Odvrátený hlas (Slov. spisovateľ, Bratislava)
1995: Torzo ticha (DAKA, Bratislava)
1996: Život je len jeden (Nové mesto, Bratislava)
2000: Človek pre nikoho (DAKA, Bratislava)
2001: Slová z noci / Worte aus der Nacht (DAKA, Bratislava)
2002: Peter Lippert: Človek Jób hovorí s Bohom (2. vyd.) (Lúč, Bratislava)
2004: Sám za sebou (CompuGraph s.r.o., Košice)

II. Nevydané rukopisy:

Básnické zbierky:
O láskavej bolesti
Susedstvo nehy
Cesta na koniec bôľu
Viac ako tlieť
Katalóg premien
Kroky ducha

Denníky:
Sám za sebou (denník 1. 1. – 31. 12. 1970)
Amalgám (cyklus esejí)
Neodoslané listy (eseje)
Sme mocnejší než Čas (denník 1.1.-31.12. 1989)
Zbytočný denník (denník 1. 1.-31. 12. 1991)
Variácie o tom istom (denník 1. 1.-31. 12. 1992)
Listy sebe (denník 30. 4. – 30. 12. 1993)
Body istoty (denník 1. 1. – 3. 6. 1994)

III. Naliehavo je potrebné vydať:

1. Uvedené denníky
2. Reedície

  • Zápisky diletanta
  • Rekviem za živých
  • Všetko je rovnako blízke a ďaleké
  • Nádhera nečakaného
  • Úsmev nad úsmevom
  • Život je len jeden

J. Rybák