Stručný prehľad diela

1936 a 1937 – Die Kanone auf dem Ei;
Schwarze Verse (zbierky veršov v nemčine);

1947 – Všetko je rovnako blízke i ďaleké.
Kaleidoskop z cesty po Švajčiarsku;

1948 – Mozaika nádeje ako prvá časť
trilógie (Ecce homo a Tesná brána vyšli
tlačou až roku 1992); Stĺpy (básne v
próze); Peter Lippert: Človek Jób hovorí s
Bohom (preklad v spolupráci s Jankom
Silanom); Oda Schneiderová: Kňazstvo
ženy (preklad);

1968 – Zápisky diletanta;

1971 – Zákruty bez ciest;
1972 – Rozhrnutá opona. Pohľady do
duše moderného človeka (vydané v
Ríme pod menom Jozef Augustín);

1991 – Rekviem za živých;

1992 – Mozaika nádeje (2. vydanie),
Ecce homo a Tesná brána (kompletná
trilógia); Nádhera nečakaného; Kvety z
popola; Úsmev nad úsmevom; zborník
príspevkov Literárna tvorba Pavla
Straussa;

1993 – Zákruty bez ciest (2., rozšírené
vydanie); Krížová cesta Mozaika
meditácií; Za mostom času. Písanie bez
konca;

1994 – Kolíska dôvery; Odvrátený hlas
(posmrtne);

1995 – Torzo ticha;

1996 – Život je len jeden;

2000 – Človek pre nikoho;

2004 – Sám za sebou.

Publikácie z literárnej pozostalosti Pavla
Straussa zostavené Júliusom
Rybákom:

1997 – V dotyku s Pavlom
Straussom;

1998 – So Straussom po Straussovi I,
II;

1999 – V dotyku s Pavlom Straussom II;
So Straussom po Straussovi III;

2000 – V dotyku s Pavlom Straussom
III.